Forklaring om PG og VG i e væske

Forklaring om PG og VG i e væske

Hvis du undrer dig over, hvad e væske til e-cigaretter indeholder, så kan vi fortælle, at man blandt andet finder aromaer, postevand og eventuelt nikotin deri, og det er nogle ingredienser, som de fleste mennesker nok kan forholde sig til og genkende.

Men i beskrivelsen af indholdet i en e-væske støder man også på udtryk som PG og VG, som de færreste mennesker måske kender til, og hvis man først udvider de forkortelser, støder man på henholdsvis fremmedord som “propylenglycol” og “vegetabilsk glycerol”, hvilket formentlig få personer blev klogere af.

Derfor vil vi her forsøge at forklare, hvad disse ingredienser dækker over, og hvorfor de er essentielle at have i sin e-væske. De er en væskeblanding, der ganske enkelt er med til at gøre, at e-væsken bliver omdannet til damp.

Dog vil vi lige kommer lidt nærmere ind på, hvad de to komponenter derudover skal gøre godt for i din e-væske.

Lad os tage den første: Propylenglycol. Trods det mærkelige ord kan man faktisk ikke undvære det i e-væsken. Det er et levnedsmiddel, som man finder i mange andre fødevarer, og her i e-væsken gør den ganske enkelt, at din damp får mere smag.

Derudover sørger den for, at din damp minder om den røg, man kender fra tobakscigaretter dog uden at have alle de skadelige kemikalier i sig. Dette gør det blandt andet nemmere for folk, der vil trappe ned på smøger, at forholde sig til e-cigaretter, da der er et element af genkendelighed deri.

Angående vegetabilsk glycerol så er det med til at give en kraftigere damp, og som navnet måske antyder, så er der ganske rigtigt tale om vegetabilsk olie, så det er slet ikke så farligt, som det måske umiddelbart kunne lyde.

Vi håber, at vi med denne forklaring har hjulpet til med at fjerne noget eventuel tvivl omkring, hvad der befinder sig i en e-væske.