Har du brug for hjælp til at forstå AB 92?

Er du en part i et byggeri, men har svært ved at overskue reglerne i AB 92, så er det heldigvis råd at hente. Via www.ab-92.dk kan du finde alle informationer om betingelserne, der oftest er gældende for forholdene mellem bygherre og entreprenører ved byggerier.

Via websitet, der drives af Hviid Advokater, kan du finde en komplet oversigt af AB 92s regler, der dog kun gælder, hvis dette er aftalt. For AB 92 er ikke love, men betingelser, der er udfærdiget i samarbejde med en lang række af byggeriet parter fra både entreprenørsiden og bygherresiden. det skal altid angives i kontrakten, hvis man ønsker at køre efter AB 92s regler. Du kan blandt andet læse om de almindelige betingelser heriblandt at alle dokumenter skal affattes på dansk, at alle betegnelser med mønt, mål og vægt er danske, og at alle byggemøder skal foregå på dansk. Du kan læse at det er bygherren der tegner og betaler brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse. At det skal udarbejdes en arbejdsplan af entreprenøren i samarbejde med bygherren. Men også om bygherrens sikkerhedsstillelse, om alle forhold til myndigheder, heriblandt at bygherrens sørger for nødvendig godkendelse af projektet og skal afholde udgifterne herved. Du kan læse om, hvordan man skal forholde sig, når der opstår uklarheder, hindringer eller lignende forhold. Men faktisk også om hvordan man skal forholde sig overfor fortidsminder og at disse ikke må beskadiges, ændres eller flyttes plus alt om entreprenørens ret til at standse arbejde, ret til tidsfristforlængelse og det tilsvarende fra bygherrens side. Du kan læse reglerne om afleveringsforretningen, afleveringsprotokol, om mangelbegrebet samt alt andet, som AB 92 indeholder.

Generelt kan sige, at man ved at følge AB 92 sikres en afbalanceret af parternes rettigheder og pligter over for hinanden, og at hverken bygherre eller entreprenør forfordeles. Men det kan være svært at overskue og gennemskue AB 92. I dette tilfælde kan man med fordel drage nytte af en advokat med viden på området. Hos Hviid Advokater kan du få kontakt til en advokat med stor kompetence på området. Hviid Advokater er generelt dedikerede i forbindelse med at løse de juridiske opgaver, som de bliver stillet overfor. Hos Hviid Advokater afstemmer de altid åbent og ærligt forventinger til resultat, tidshorisont og pris, så du ikke kommer ud for ubehagelige overraskelser. Hviid er landsdækkende med kontorer i alle de større danske byer, og du kan få rådgivning med udgangspunkt i både landsdækkende service, men også med stor viden om de forhold, der gør sig gældende i lokalmiljøet.